Nadační fond Agora 7

Aktuality


 • 23.4.,15:30, Přístav 7 (Jankovcova 8b, Praha), NETRADIČNÍ ROSTLINY V ZAHRADĚ
  Přednáška z cyklu KOMUNITNÍ ZAHRADA BOTANICULA. Zapomenuté rostliny z dob našich předků a novinky z cizích zemí, které nám mohou přinést radost a užitek.

 • 28.5.,15:30, Přístav 7 (Jankovcova 8b, Praha), OCHRANA A VÝŽIVA ROSTLIN V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ
  Přednáška z cyklu KOMUNITNÍ ZAHRADA BOTANICULA. Jak přistupovat k ochraně/výživě rostlin v přírodní zahradě i recepty na přírodní ochranné a hnojivé prostředky. Základy kompostování a vermikompostování s Jakubem Podlahou.

 • HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU/NOVOU KOLEGYNI
  Vzdělávací a kulturní centrum pro seniory Přístav 7 hledá terénního pracovníka a koordinátora dobrovolníků v jedné osobě.
  Pojďte s námi kultivovat svět aktivních i méně aktivních seniorů. Naším cílem je zapojit sociálně vyloučené seniory do aktivit komunitního centra Přístav 7. Zároveň se snažíme, aby senioři byli aktivní nejen ve vztahu k vlastnímu vzdělávání a seberozvoji, ale také ve vztahu k okolí.

 • Komunitní zahrada Botanicula v holešovickém Přístavu hledá zahradnice a zahradníky.
  Aktuálně vzniká nová zahrádka a souběžně s ní i zahradnická skupina, která zde pod vedením zkušené zahradnické mentorky Dáši Haladové bude hospodařit. Přihlásit se může každý - neomezeno věkem ani zkušenostmi.
  Kontakt: koordinátorka dobrovolníků Markéta Kráčalíková, marketa.kracalikova@elpida.cz, tel.č.: 773 332 301


Financování fondu
 • Dary – pravidelné a dlouhodobé dary partnerů a podporovatelů z řad společností na území Prahy 7.
 • Jednorázové příspěvky dárců, partnerů.
 • Dotace a příspěvky státních a obecních institucí.
 • Výroční zpráva fondu za rok 2017
Působnost a aktivity NF
 • Financování pečovatelek, terapeutů, lektorů a školitelů.
 • Vytvoření Denního Centra seniorů.
 • Poskytováním pečovatelských služeb prostřednictvím nestátního zdravotnického zařízení.
Nadační fond

Vznikl ve spolupráci společnosti Daramis s MČ Praha 7, s Farní charitou Holešovice a Elpidou o.p.s.

Naše mise

Naším záměrem je přispět k zabezpečení zdravého, aktivního a šťastného života seniorů.

Cílová skupina

Senioři 65+