Nadační fond Agora 7

Aktuality
 • Výběrového řízení na terénního pracovníka. Pojďte s námi kultivovat svět aktivních seniorů. Vzdělávací a kulturní centrum pro seniory Přístav 7 hledá terénního pracovníka a koordinátora dobrovolníků v jedné osobě. Naším cílem je zapojit sociálně vyloučené seniory do aktivit komunitního centra Přístav 7. Provozovatelem Přístavu 7 je Elpida o. p. s.

 • Nadační fond, Agora 7 Vás všechny srdečně zve dne 25. 9. 2018 na den otevřených dveří do komunitního centra Přístav 7, kde je pro Vás od 9:00 do 17:00 připraven zajímavý program plný vzdělávacích, jazykových, výtvarných, počítačových a pohybových kurzů a také debat se zajímavými hosty. Těšíme se na Vás!

 • Dne 2. 8. 2018 změnil Nadační fond Osvojme si stáří svůj název na Nadační fond, Agora 7. Pod tímto názvem bude nadační fond v komunitním centru Přístav 7 rozvíjet svoji činnost a rozšiřovat nabídku aktivit jakými budou mimo jiné mezigenerační aktivity, venkovní aktivity a komunitní zahrádka a široká nabídka přednášek, besed a vzdělávacích kurzů nejen pro seniory.


 • 23.5.2018 Den otevřených dveří.
  • Dovolte, abychom Vás pozvali na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v centru seniorů PŘÍSTAV 7, který se koná dne 23. května 2018 od 9:30 do 18:00. Po celý den budou ve všech prostorách PŘÍSTAVU 7 probíhat ukázkové lekce a hodiny.
  • Pozvánka zde

 • 26.4.2018 proběhl v centru Přístav 7 koncert dechového orchestru studentů z izraelského města Akko


 • Nadační fond Nadační fond Agora 7 vstoupil do druhého roku své činnosti a my bychom vás rádi informovali o všech novinkách, se kterými jsme pro samou práci na dokončení centra seniorů PŘÍSTAV 7 a dalších aktivit neměli čas vás seznámit:
  • nadále podporujeme prostřednictvím Charity 7 seniory, kteří potřebují denní pečovatelskou péči a jejich finanční situace jim neumožňuje tuto péči hradit
  • nadále zajišťujeme nákup a distribuci čerstvého ovoce výše uvedeným seniorům ve spolupráci s Charitou Praha 7
  • pokračujeme v poskytování pravidelné finanční podpory tzv. obědového konta pro děti v základních školách v Praze 7
  • senior centrum PŘÍSTAV 7 bylo otevřeno koncem září 2017 a od té doby je v plném provozu a slouží ke svému účelu: jako vzdělávací a kulturní centrum pro seniory nejen z Prahy 7
  • den otevřených dveří dne 24.1.2018 dokazuje potřebnost a úspěšnost tohoto projektu
  • fotogalerie aktivit


 • Brožurka nazvaná SENIOR BOOK byla úspěšně distribuována na různá místa v Praze 7 a je nyní prakticky rozebraná. Připravujeme na září její dotisk a opětovnou distribuci do informačních center MČ Praha 7, do nové polikliniky na ulici Milady Horákové i na další místa

Náš cíl


Zlepšit životní podmínky seniorů – zdravotnické, hygienické, sociální.

Podílet se aktivně na tom, aby senioři nebyli vylučováni ze společnosti a pomoci jejich navrácení tam, kde již k jejich vyloučení došlo.

Pomáhat seniorům obnovit chuť do života – dodat jim nový impuls.

Zapojit seniory do účasti na vzdělávacích programech, které podpoříme či zorganizujeme.

Financování fondu
 • Dary – pravidelné a dlouhodobé dary partnerů a podporovatelů z řad společností na území Prahy 7.
 • Jednorázové příspěvky dárců, partnerů.
 • Dotace a příspěvky státních a obecních institucí.
 • Výroční zpráva fondu za rok 2017
Působnost a aktivity NF
 • Financování pečovatelek, terapeutů, lektorů a školitelů.
 • Vytvoření Denního Centra seniorů.
 • Poskytováním pečovatelských služeb prostřednictvím nestátního zdravotnického zařízení.

Přístav 7 – vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Přístav 7, Jankovcova 8b, 170 00 Praha 7


Centrum

Denní Centrum seniorů vzniklo ve spolupráci Nadačního fondu Agora 7, založeného společností Daramis, ve spolupráci s MČ Praha 7, Farní charitou a Elpidou o. p. s.

Zaměření

Zajistit seniorům z Prahy 7 podmínky pro kvalitní trávení volného času v kulturním a v plně bezbariérovém prostředí. Programovou náplň zajišťuje Elpida, která se věnuje vzdělávání seniorů od roku 2002.

  Aktuální přehled aktivit
Přehled aktivit
 • Výuka cizích jazyků
 • Práce s počítačem, tabletem, internetem
 • Tréninky paměti
 • Pohybové cvičení
 • Přednáškové cykly
 • Besedy se zajímavými osobnostmi
 • Poradny
 • Umění
 • Stolní hry
Nadační fond

Vznikl ve spolupráci společnosti Daramis s MČ Praha 7, s Farní charitou Holešovice a Elpidou o.p.s.

Naše mise

Naším záměrem je přispět k zabezpečení zdravého, aktivního a šťastného života seniorů.

Cílová skupina

Senioři 65+