Osvojme si stáří

Aktuality
 • Orchestr živě.26.4.2018, 17:00-18:00.Koncert dechového orchestru. Vstup na akci zdarma.

 • Nadační fond Osvojme si stáří vstoupil do druhého roku své činnosti a my bychom vás rádi informovali o všech novinkách, se kterými jsme pro samou práci na dokončení centra seniorů PŘÍSTAV 7 a dalších aktivit neměli čas vás seznámit:
  • nadále podporujeme prostřednictvím Charity 7 seniory, kteří potřebují denní pečovatelskou péči a jejich finanční situace jim neumožňuje tuto péči hradit
  • nadále zajišťujeme nákup a distribuci čerstvého ovoce výše uvedeným seniorům ve spolupráci s Charitou Praha 7
  • pokračujeme v poskytování pravidelné finanční podpory tzv. obědového konta pro děti v základních školách v Praze 7
  • senior centrum PŘÍSTAV 7 bylo otevřeno koncem září 2017 a od té doby je v plném provozu a slouží ke svému účelu: jako vzdělávací a kulturní centrum pro seniory nejen z Prahy 7
  • den otevřených dveří dne 24.1.2018 dokazuje potřebnost a úspěšnost tohoto projektu
  • fotogalerie aktivit • Brožurka nazvaná SENIOR BOOK byla úspěšně distribuována na různá místa v Praze 7 a je nyní prakticky rozebraná. Připravujeme na září její dotisk a opětovnou distribuci do informačních center MČ Praha 7, do nové polikliniky na ulici Milady Horákové i na další místa

Náš cíl


Zlepšit životní podmínky seniorů – zdravotnické, hygienické, sociální.

Podílet se aktivně na tom, aby senioři nebyli vylučováni ze společnosti a pomoci jejich navrácení tam, kde již k jejich vyloučení došlo.

Pomáhat seniorům obnovit chuť do života – dodat jim nový impuls.

Zapojit seniory do účasti na vzdělávacích programech, které podpoříme či zorganizujeme.

Financování fondu
 • Dary – pravidelné a dlouhodobé dary partnerů a podporovatelů z řad společností na území Prahy 7.
 • Jednorázové příspěvky dárců, partnerů.
 • Dotace a příspěvky státních a obecních institucí.
Působnost a aktivity NF
 • Financování pečovatelek, terapeutů, lektorů a školitelů.
 • Vytvoření Denního Centra seniorů.
 • Poskytováním pečovatelských služeb prostřednictvím nestátního zdravotnického zařízení.

Přístav 7 – vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Přístav 7, Jankovcova 8b, 170 00 Praha 7


Centrum

Denní Centrum seniorů vzniklo ve spolupráci Nadačního fondu Osvojme si stáří, založeného společností Daramis, ve spolupráci s MČ Praha 7, Farní charitou a Elpidou o. p. s.

Zaměření

Zajistit seniorům z Prahy 7 podmínky pro kvalitní trávení volného času v kulturním a v plně bezbariérovém prostředí. Programovou náplň zajišťuje Elpida, která se věnuje vzdělávání seniorů od roku 2002.

Přehled aktivit
 • Výuka cizích jazyků
 • Práce s počítačem, tabletem, internetem
 • Tréninky paměti
 • Pohybové cvičení
 • Přednáškové cykly
 • Besedy se zajímavými osobnostmi
 • Poradny
 • Umění
 • Stolní hry
Nadační fond

Vznikl ve spolupráci společnosti Daramis s MČ Praha 7, s Farní charitou Holešovice a Elpidou o.p.s.

Naše mise

Naším záměrem je přispět k zabezpečení zdravého, aktivního a šťastného života seniorů.

Cílová skupina

Senioři 65+