Zpevňujeme síť komunity, zlepšujeme život seniorů, usilujeme o mezigenerační dialog.

„Věříme tomu, že jeden z nejdůležitějších předpokladů pro silnou a zdravou společnost je propojení občanů. Podílet se na chodu společnosti neznamená jen platit daně, ale spolupracovat uvnitř komunity, podílet se na životě společenství, ať už je to vesnice, městská čtvrť či celý národ.

Jsou mezi námi zranitelní, sociálně slabší lidé i lidé, kteří jsou na tom lépe. Je to jako pavoučí síť, v níž jsou jednotlivá vlákna křehká, ale dohromady je celá síť velmi pevná. Jsme bohatá země a život seniorů i dalších ohrožených skupin by této skutečnosti měl odpovídat. V Nadačním fondu Agora 7 věříme, že otvíráme nové cesty k posilování živé komunity, k umění žít spolu a k umění darovat.""
Yariv Ronen, zakladatel a předseda správní rady NF Agora 7

Celý rozhovor s Yarivem Ronenem naleznete zde.

O nás

Nadační fond Agora 7 sídlí v Praze 7 Holešovicích. Za dobu naší čtyřleté existence jsme navázali spolupráci s mnoha neziskovými projekty a rozhodli se pravidelně podporovat např. Charitu Holešovice, Pečovatelské centrum Prahy 7, Smilling Crocodille, Cestu Domů, Elpidu a mnohé další.

Pečujeme o zkvalitnění života v seniorském věku i napříč generacemi a podporujeme sociálně znevýhodněné, žijící na okraji společnosti. Naši pozornost si zaslouží zejména senioři, pro které společně s Elpidou provozujeme vzdělávací a kulturní centrum Přístav 7 v blízkosti Mariny Holešovice.

V jeho blízkosti jsme vybudovali také komunitní zahradu Botanicula, místo příjemného odpočinku v ruchu velkoměsta. Zahrada je otevřena všem. Klienti Přístavu 7 v ní pěstují nejen zeleninu, bylinky a květiny, ale i mezilidské a sousedské vztahy.

V době pandemie koronaviru, neztrácíme naději a snažíme se i nadále pomáhat. Organizujeme sbírky na kvalitnější jídlo seniorů a pro klienty azylového domu, podporujeme práci sociálních pracovníků, a hlavně držíme při sobě.

Fondem podporované projekty

PŘÍSTAV 7

Vzdělávací a kulturní centrum pro seniory Přístav 7 je společným projektem Nadačního fondu Agora 7 a Elpidy.

Široká nabídka zahrnuje počítačové, jazykové a pohybové kurzy, přednášky, besedy, tvůrčí dílny, poradny a bohatý kulturní program pro generaci 55+. Každý si může najít, co ho baví, vyzkoušet si něco nového, potkat se s vrstevníky a vytvořit si nové přátele. Přístav 7 kotví na adrese Jankovcova 8b v Praze 7.

Program kurzů naleznete zde.

PODPOŘIT PŘÍSTAV 7
Cesta Domů

Cesta domů je nezisková organizace, která prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní. Nadační fond Agora 7 podporuje finančně její aktivity na měsíční bázi.

PODPOŘIT CESTU DOMŮ
Doma je Doma

Cílem je pomáhat seniorům, kteří si z důvodu tíživé finanční situace nemohou služby Farní charity Holešovice sami financovat, ale vzhledem ke svému věku, zdraví a ztrátě soběstačnosti je nutně potřebují. Každý měsíc proto Nadační fond Agora 7 věnuje 35 000 Kč Farní charitě Holešovice na úhradu pečovatelských služeb konkrétním seniorům, s cílem oddálit umístění klientů do ústavní péče.

PODPOŘIT DOMA JE DOMA
Smiling Crocodile

Mateřská a základní škola pro děti s kombinovaným postižením Smiling Crocodile poskytuje komplexní a integrační program vzdělávání, terapeutickou péči a podporu pro celé rodiny. Nadační fond Agora 7 podporuje Smiling Crocodile finančně každý měsíc. Díky této pomoci může mít každé dítě svého asistenta, který je pro něho nutnou součástí života. Děti se pravidelně setkávají se seniory z Přístavu 7 a vzájemně se podporují.

PODPOŘIT SMILING CROCODILE
Zdravé jídlo

NF Agora 7 se stará o zdraví sociálně ohrožených seniorů v Praze 7. Prostřednictvím partnerských organizací realizujeme pravidelné donášky čerstvého ovoce a zeleniny do jejich domovů. Vyvážený jídelníček a pravidelný přísun dávky vitamínů je pro sociálně znevýhodněné seniory luxusem, který si sami dopřát nemohou. V průměru rozdáme ročně 2900 kg ovoce a zeleniny ve formě 2520 balíčků celkem 150 seniorům.

PODPOŘIT ZDRAVÉ JÍDLO
Humanitární konto

Nadační fond Agora 7 měsíčně přispívá do veřejné sbírky Prahy 7, která je určena na pomoc lidem v mimořádně nepříznivých sociálních poměrech a vyčerpali veškeré možnosti řešení. Konkrétní činnosti, které tato sbírka pokrývá, jsou například rozvoz obědů pro seniory, podpora rodičů a dětí v ekonomicky tíživé situaci. Díky tomuto fondu se zlepšuje sociální a zdravotní situace občanů MČ Praha 7.

PODPOŘIT HUMANITÁRNÍ KONTO
Botanicula

Slavnostní přestřižení mrkve, vypuštění žížal, křest kompostéru, burza semínek, tak vypadal start komunitní zahrady Botanicula v roce 2019, která leží v bezprostřední blízkosti vzdělávacího a kulturního centra pro seniory Přístav 7. Od té doby se 11 vyvýšených záhonů venkovní posezení a hřiště na pétanque stalo živým prostorem nejen pro pěstování zeleniny a květin, ale i mezilidských vztahů.

PODPOŘIT BOTANICULA
Dobrovolnický program

Skupina aktivních seniorů v Česku se rozrůstá a je mezi nimi stále více těch, kteří chtějí pomáhat. Nadační fond Agora 7 podporuje dobrovolnický program seniorů v Přístavu 7. Mezi aktivity seniorů patří předávání zkušeností a sdílení osobních příběhů na základních školách, pomoc s domácími úkoly, čtení pohádek dětem v mateřských školách, mezigenerační tvoření s hendikepovanými dětmi, nebo trávení volného času s osamělými seniory.

PODPOŘIT DOBROVOLNICKÝ PROGRAM
Focus

Fokus Praha je největší nezisková organizace podporující lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Díky finančním prostředkům a úsilí Nadačního fondu Agora 7 se podařilo zrekonstruovat byt, který je k dispozici klientům Fokus Praha v rámci akreditované služby chráněného bydlení. Ta je zaměřena na osoby s duševním onemocněním s trvalým bydlištěm v Praze, které si potřebují osvojit dovednosti spojené s bydlením.

PODPOŘIT AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU


Fungování Nadačního fondu Agory 7 můžete podpořit jednorázovým nebo měsíčním příspěvkem ve vámi zvolené výši. Pokud chcete darovat peníze na konkrétní projekt Nadačního fondu Agory, můžete ZDE.

 

Podporují nás

Podporujeme

Reference

Kontakt

Klára Jenáčková
fundraiser
klara.jenackova@agora7.cz
mobil +420 606 848 748

Nadační fond Agora 7
Jankovcova 1595/14
170 00 Praha 7
IČO 04966856

Přístav 7
tel.: +420 222 264 846
Marie Lebedová
vedoucí Přístavu 7
mobil.: +420 601 183 533

Číslo účtu Nadačního fondu
876600/5500

Všechno důležité Vám pošleme

U nás se stále něco děje. Jednou měsíčně rozesíláme newsletter – souhrn všeho zajímavého dění kolem Agory 7. Nejenže budete vědět, jaké nové aktivity jsme si pro seniory připravili v Přístavu 7 v daný měsíc, ale nemine vás také ani to, jaké nové sbírky rozjíždíme nebo jaké nové společnosti nás začaly podporovat. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.

Chci odebírat newsletter
© 2021 Nadační fond Agora 7, web&design /A\ www.graphica.cz
Veškeré informace a soubory uvedené na tomto webu jsou majetkem Nadačního fondu Agora 7.
Bez výslovného písemného souhlasu nesmí byt použité a šířené ani v pozměnené formě.